Trostruki rast u organskim posetama i prodaji trgovca u vertikali bašta-alati zahvaljući ecommerce SEO

Sadržaj

REZULTATI

 • SEO je doveo tri puta više poseta u odnosu na isti period prethodne godine
 • Ostvareno 2.5 puta više prodaje mesečno putem Google organske pretrage (last click atribucioni model)
ecommece-bašta-garden-alati

KLIJENT

 • Na početku 2023. godine, etablirana prodavnica alata za baštu, sa nekoliko fizičkih maloprodajnih lokacija, prepoznala je potrebu za unapređenjem svog online prisustva. Stoga su se obratili kolegama iz firme NB SOFT, specijalistima za razvoj enterprise e-commerce rešenja. NB SOFT je uspešno implementirao napredno enterprise ecommerce rešenje, koje je u potpunosti ispunilo sve tehničke zahteve klijenta.

 • Naša Uloga: ecommerce SEO
  Naš tim je dobio zadatak da unapredi SEO (Search Engine Optimization) strategiju i proces klijenta. Primarni cilj je bio povećanje online vidljivosti, mereno ključnim pokazateljem uspeha (KPI) - povećanjem organskog prometa preko Google pretrage, uz sekundarni cilj - povećanje prodaje obuće putem istog kanala.

slika: porast prirodnih poseta Gugla tokom dela aktivne SEO kampanje

ULAZNI PODACI

 • Klijent nije zauzimao lidersku poziciju na tržištu ni u maloprodaji ni u online prodaji

 • Imali su stabilnu osnovu sa oko 8000 organskih poseta mesečno, ali su imali slabu vidljivost za ključne fraze koje nisu direktno povezane sa brendom, posebno u srednjem i donjem segmentu prodajnog levka

 • Takođe, klijent je već imao aktivnu plaćenu PPC (Pay-Per-Click) kampanju na Google i Facebook platformama, koju su vodili njihov interni tim i tim NB SOFT-a.

RAD

Naš pristup uključivao je detaljnu analizu i mapiranje ključnih reči za koje klijent već rangira, kao i identifikaciju potencijala za ključne reči za koje klijent slabije ili nikako ne rangira.

Razvili smo strategiju sa fokusom na relevantne kategorije i stranice, s ciljem poboljšanja njihovog ranga i povećanja prometa. Nakon mapiranja ključnih reči i tematskih klastera - SEO matrice, fokusirali smo se na jačanje autoriteta sajta kroz unapređenje eksternih linkova, kao i horizontalnu distribuciju snage kroz pravilnije interno linkovanje.

U toku kampanje, posebna pažnja je bila usmerena na stranice koje ciljaju na ključne reči iz srednjeg i donjeg segmenta prodajnog levka, uz cilj poboljšanja stopa klikova (CTR) na organske rezultate u Google pretrazi. Paralelno, PPC Google Ads kampanja je ciljala na transakcione setove ključnih reči, sa SEO-om kao podrškom u konverzijama.

REZULTATI

Kao rezultat našeg SEO rada, klijent je doživeo značajan rast:

 • SEO je doveo tri puta više poseta u odnosu na isti period prethodne godine
 • Ostvareno 2.5 puta više prodaje mesečno putem Google organske pretrage (last click atribucioni model)

You may also like:

Ecommerce SEO - 62% više ORGANSKIH POSETA i 165% više prodaje sa Gugla

REZULTATI Za 8 meseci postignuto 165% više prodaje putem Google SEO kanala 60000+ više prirodnih poseta svakog meseca…