Remote način rada

Remote od samih početaka rada agencije

Od osnivanja agencije 2012. godine, remote način rada predstavlja temelj našeg poslovanja i ključni element naše radne kulture. Rad van ustaljenih kancelarija je princip koji smo usvojili od samog početka, nešto što je članovima našeg tima omogućilo da svoje obaveze obavljaju sa bilo koje lokacije.

Remote rad nije samo praktično rešenje za nas, već je i osnovna karakteristika koja nas izdvaja. Na taj način smo okupili tim profesionalaca koji su strastveni u onome što rade i koji cene fleksibilnost koju ovakav način rada pruža.

Ovaj pristup nam je omogućio da regrutujemo i zadržimo top talente, bez obzira na geografske granice. Naši članovi tima su zadovoljni jer imaju mogućnost da balansiraju poslovne i privatne obaveze, što doprinosi njihovom ukupnom zadovoljstvu i produktivnosti.

Remote način rada ne samo da povećava efikasnost našeg tima, već i promoviše kulturu poverenja i samostalnosti. Svaki član tima ima priliku da pokaže svoju odgovornost i profesionalizam, doprinoseći na taj način zajedničkom uspehu agencije.

S ponosom ističemo da je remote rad deo naše DNK i ključni faktor u našem kontinuiranom rastu i uspehu.