Remote način rada

Tim koji je remote od samih početaka rada

Od samog početka 2012. remote način rada je ono što nas odlikuje. Rad van ustaljene kancelarije nikome iz tima nije stran. 

Remote je omogućio da tim koji je oformljen bude sastavljen od profesionalaca, ljudi koji vole ono što rade i zadovoljni su što imaju fleksibilnost koju remote pruža.